Merca Experiencias de Calidade

IXP Mel de Galicia

O Mel de Galicia é un produto natural e fresco que se produce de xeito artesanal dende hai centos de anos. Está intimamente ligado ao territorio onde se produce e soamente as abellas coñecen o segredo da súa elaboración. Este tesouro galego contén a esencia da nosa paisaxe conformada primordialmente pola flora silvestre, que lle proporciona esas características sensoriais particulares.

Medio Natural

A zona de produción, elaboración e envasado do mel amparado pola indicación xeográfica protexida Mel de Galicia abrangue todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

O territorio galego diferénciase na xeomorfoloxía, a litoloxía e a edafoloxía das áreas mediterráneas de produción  apícola tradicional, predominando os solos ácidos, que condicionan a vexetación existente e, por tanto, a produción de  néctar e  conseguintemente as características dos meles. É, por tanto, unha rexión natural perfectamente diferenciada do resto da Península Ibérica. Interveñen na súa personalización aspectos  xeomorfolóxicos, climáticos, biolóxicos e edafolóxicos, que condicionan a existencia dunha flora adaptada ás condicións naturais que todos estes factores lle impoñen.

En definitiva, a situación xeográfica de Galicia e as súas peculiaridades dan lugar a meles que presentan características propias e por iso se diferencian dos producidos noutros territorios.


Atópanos

IXP Mel de Galicia Mapa

A Pobra de Trives

Desplegable empresas

López Baños María
Sotelo Fernández Xavier

A Rúa

Desplegable empresas

García Porto María Isabel

A Veiga

Desplegable empresas

Concello da Veiga

Alfoz

Desplegable empresas

Carreiras Cuadrado Javier

Arzúa

Desplegable empresas

Erica Mel SCG
O Enredo do Abelleiro SL

As Neves

Desplegable empresas

S Coop Agraria Condado-Paradanta

Bens

Desplegable empresas

Mieles Anta SL

Bóveda

Desplegable empresas

Pazo de Lusío SL

Chantada

Desplegable empresas

Goyanes Cereijo Susana

Frades

Desplegable empresas

Raposo Sánchez Manuel

Lalín

Desplegable empresas

Calvo Munín Avelina
Dobarro Caamaño Iria
Gómez Tapia Antonio
Munín Taboada María
Touceiro Carrera Elías

Lobios

Desplegable empresas

Coop. Agraria Serra do Xurés SCL
Rodríguez Cabanelas José Benito

Mañon

Desplegable empresas

Rey Timiraos Eva Mª

Monfero

Desplegable empresas

Duran Casal Josefa María

Noia

Desplegable empresas

Maroñas Suárez Juan Carlos

O Valadouro

Desplegable empresas

Sixto Pernas María Fe

Ourense

Desplegable empresas

González Carballal SL
González Iglesias Carlos

Quiroga

Desplegable empresas

Rodríguez Losada Armando

San Cibrao das Viñas

Desplegable empresas

Pérez Alonso Johnny

Santiago de Compostela

Desplegable empresas

Horta de San Antón Sc

Taboada

Desplegable empresas

Covas 21 SL

Vigo

Desplegable empresas

Souto Vivo CB

Vila de Cruces

Desplegable empresas

Soto Vázquez José Antonio

Vilar De Barrio

Desplegable empresas

Blas González Claudio

Queres estar á última das experiencias calidade?