Merca Experiencias de Calidade

DO Ribeira Sacra

A Ribeira Sacra é viño, pero tamén é paisaxe, gastronomía e arte románica.

Os bancais nos que se cultivan as súas vides son imaxe dunha forma de vida e da paisaxe que a enmarca. O terreo admite pouca mecanización por iso os vendimadores realizan o seu traballo artesanalmente, subindo e baixando as escarpadas ladeiras para coidar con agarimo día a día as súas vides.

Unha vez que a terra e o sol transmitiron á uva toda a súa autenticidade e sabor, os acios vendímanse un a un e deposítanse coidadosamente en caixas de vinte quilos. Logo son transportados a ombreiros ata os camiños ou ata o río para que, con vehículos ou barcas, as uvas fagan a súa última viaxe ata as adegas.

As uvas son procesadas nas adegas onde se conxuga a tradición coa vangarda para producir uns viños de características únicas.

É un traballo heroico en total equilibrio coa natureza e cunha tradición milenaria para regalarnos uns viños de altísima calidade.

Medio Natural

A Denominación de Orixe Ribeira Sacra sitúase ao longo das ribeiras dos ríos Miño e Sil, no sur da provincia de Lugo e no norte da de Ourense e engloba cinco subzonas:

  • Subzona de Amandi
  • Subzona de Chantada
  • Subzona de Quiroga-Bibei
  • Subzona de Ribeiras do Miño
  • Subzona de Ribeiras do Sil

As características dos seus solos e as condicións climáticas unidas aos contrastes da súa orografía conforman unha zona con boas características para o cultivo do viñedo.

A maduración ten moito que ver coa orientación ao sol e a altitude á que se sitúan as  viñas. A Ribeira Sacra caracterízase polos grandes contrastes xeográficos, profundas concas xeográficas e alienacións montañosas, feito que se reflicte nos seus viños.

As variedades presentes son fundamentalmente variedades autóctonas seleccionadas ao longo dos anos, que orixinan uns viños específicos desde o punto de vista fisicoquímico e sensorial.

Os viticultores buscaron as mellores ladeiras ben orientadas e con solos adecuados, sobre as que construíron muros de pedra para  abancalalas e configurar unha paisaxe absolutamente singular.

Hai que destacar o rigor dos controis de calidade que se aplican, que fixeron posible o prestixio dos viños da Ribeira Sacra.

Pero a Ribeira Sacra, que sen dúbida ten o viño como sinal principal de identidade, é un todo que harmoniza paisaxes de flora atlántica coa vexetación mediterránea no val do Sil; é un conxunto que combina unha importante riqueza de monumentos románicos cos vales dos seus ríos; é a expresión máis evidente de como o respecto á tradición pódese e débese combinar coa moderna forma de entender o mundo do viño.


Atópanos

Mapa DOP Ribeira Sacra
Zona DOP Ribeira Sacra
Zona DOP Ribeira Sacra
Zona DOP Ribeira Sacra
Zona DOP Ribeira Sacra
DOP Ribeira Sacra

Queres estar á última das experiencias calidade?